Khóa Đang Học & Sắp Mở

  • 19October

    Khóa : K82

    Học Từ: 19/10/2020 24/12/2020
  • 21September

    Khóa : K81X

    Học Từ: 21/09/2020 20/11/2020

Thông tin liên hệ chi nhánh 4

Giới thiệu | 10/04/2017 | 4184 |

Cơ sở: Trường THPT Mạc ĐĨnh Chi

Địa chỉ: 04 Tân Hòa Đông, P4, Quận 6, TP.HCM

Email:  ttnndhspcn4@yahoo.com

Điện thoại: (028) 38.750.748

 

 

,