Khóa Đang Học & Sắp Mở

 • 13February

  Khóa : K93X

  Học Từ: 13/02/2023 09/04/2023
 • 21November

  Khóa : K92

  Học Từ: 21/11/2022 15/01/2023
 • 26September

  Khóa : K91

  Học Từ: 26/09/2022 20/11/2022
 • 19December

  Khóa : K92X

  Học Từ: 19/12/2022 12/02/2023
 • 17August

  Khóa : K90

  Học Từ: 17/08/2022 04/10/2022

Thông tin liên hệ chi nhánh 4

Giới thiệu | 10/04/2017 | 7368 |

Cơ sở: Trường THPT Mạc ĐĨnh Chi

Địa chỉ: 04 Tân Hòa Đông, P4, Quận 6, TP.HCM

Email:  ttnndhspcn4@yahoo.com

Điện thoại: (028) 38.750.748

 

 

,