Khóa Đang Học & Sắp Mở

  • 14December

    Khóa : K83

    Học Từ: 14/12/2020 19/02/2021
  • 16November

    Khóa : K82X

    Học Từ: 16/11/2020 21/01/2021

Thông tin liên hệ chi nhánh 4

Giới thiệu | 10/04/2017 | 4562 |

Cơ sở: Trường THPT Mạc ĐĨnh Chi

Địa chỉ: 04 Tân Hòa Đông, P4, Quận 6, TP.HCM

Email:  ttnndhspcn4@yahoo.com

Điện thoại: (028) 38.750.748

 

 

,