Khóa Đang Học & Sắp Mở

Thông tin liên hệ chi nhánh 4

Giới thiệu | 10/04/2017 | 8380 |

Cơ sở: Trường THPT Mạc ĐĨnh Chi

Địa chỉ: 04 Tân Hòa Đông, P4, Quận 6, TP.HCM

Email:  ttnndhspcn4@yahoo.com

Điện thoại: (028) 38.750.748

 

 

,