Khóa Đang Học & Sắp Mở

 • 13February

  Khóa : K93X

  Học Từ: 13/02/2023 09/04/2023
 • 21November

  Khóa : K92

  Học Từ: 21/11/2022 15/01/2023
 • 26September

  Khóa : K91

  Học Từ: 26/09/2022 20/11/2022
 • 19December

  Khóa : K92X

  Học Từ: 19/12/2022 12/02/2023
 • 17August

  Khóa : K90

  Học Từ: 17/08/2022 04/10/2022

Chương trình Tiềng Nhật giao tiếp

Tiếng Nhật | 10/04/2017 | 6618 |

 

CÁC CẤP LỚP TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP TẠI CHI NHÁNH 4

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT ( A )

Lớp

Giáo trình

Số bài

Thời lượng

N1

MINNANO
NIHONGO

1-2

48 Tiết

N2

3 - 7

48 Tiết

N3

8 - 12

48 Tiết

N4

13 - 18

48 Tiết

N5

19 - 25

48 Tiết

N6

26 - 31

48 Tiết

N7

32 - 37

48 Tiết

N8

38 - 43

48 Tiết

N9

44 - 50

48 Tiết

 

TỔ CHỨC LỚP HỌC

- Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng.

- Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết.

- Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50

- Đầu mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi đầu vào để học viên xác định trình độ và chọn lớp.

- Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa để đánh giá kết quả học tập.

XEM THỜI KHÓA BIỂU

HỌC PHÍ


GIÁO TRÌNH TIẾNG NHẬT THAM KHẢO


  Các Tin Khác: