Khóa Đang Học & Sắp Mở

  • 21September

    Khóa : K81X

    Học Từ: 21/09/2020 20/11/2020
  • 24August

    Khóa : K81

    Học Từ: 24/08/2020 15/10/2020

Chương trình

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 2017-2018 -Chuyên và Không chuyên-

YOUNG LEARNERS

  Tiếng Anh | 19/01/2018 | 633
YOUNG LEARNERS
Cách Kiểm tra kỹ năng NÓI từ Cambridge dành cho Thiếu Nhi (VIDEOS)
TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HOA
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过
ĐÁP ÁN PHẦN 4
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI
Important updates about changes to Cambridge English: Young Learners

TRỢ TỪ

  Tiếng Hoa | 13/09/2017 | 417
TRỢ TỪ