Khóa Đang Học & Sắp Mở

CHƯƠNG TRÌNH TIỀNG HOA

Tiếng Hoa | 30/07/2017 | 9311 |

Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng. - Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết. - Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50 - Đầu mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi đầu vào để học viên xác định trình độ và chọn lớp. - Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa để đánh giá kết quả học tập.

CÁC CẤP LỚP TIẾNG HOA GIAO TIẾP TẠI CHI NHÁNH 4

TỔ CHỨC LỚP HỌC


- Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng. 

- Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết.

- Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50

- Đầu mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi đầu vào để học viên xác định trình độ và chọn lớp.

- Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa để đánh giá kết quả học tập.


GIÁO TRÌNH TIẾNG HOA THAM KHẢO

,