Khóa Đang Học & Sắp Mở

 • 14December

  Khóa : K83

  Học Từ: 14/12/2020 19/02/2021
 • 16November

  Khóa : K82X

  Học Từ: 16/11/2020 21/01/2021
 • 19October

  Khóa : K82

  Học Từ: 19/10/2020 24/12/2020

Tiếng Hoa

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HOA
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过
ĐÁP ÁN PHẦN 4
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI

TRỢ TỪ

  Tiếng Hoa | 13/09/2017 | 442
TRỢ TỪ
ĐÁP ÁN PHẦN 3
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (Phần 2)
Cách diễn đạt thứ ngày tháng năm (kèm bài tập và đáp án)
CÁCH DIỄN ĐẠT SỐ, GIÁ TIỀN (P1)