Khóa Đang Học & Sắp Mở

Chương trình Anh văn thiếu nhi - Family and Friends

Tiếng Anh | 03/04/2017 | 6697 |

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN FAMILY AND FRIENDS

Lớp

Giáo trình mới 
(Thirsd Edition )

Số bài

Thời lượng

VLTN

Let's Begin

1 - 8

48 Tiết

TN1a

Family and friend 1

1 - 7

48 Tiết

TN1b

Family and friend 1

8 - 14

48 Tiết

TN2a

Family and friend 2

1 - 7

48 Tiết

TN2b

Family and friend 2

8 - 15

48 Tiết

TN3a

Family and friend 3

1 - 7

48 Tiết

TN3b

Family and friend 3

8 - 15

48 Tiết

TN4a

Family and friend 4

1 - 7

48 Tiết

TN4b

Family and friend 4

8 - 15

48 Tiết

TN5a

Family and friend 5

1 - 6

48 Tiết

TN5b

Family and friend 5

7 - 12

48 Tiết

TN6a

Family and friend 6

1 - 6

48 Tiết

TN6b

Family and friend 6

7 - 12

48 Tiết

 TỔ CHỨC LỚP HỌC

- Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng.

- Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết.

- Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50

- Đầu mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi đầu vào để học viên xác định trình độ và chọn lớp.

- Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa để đánh giá kết quả học tập.
XEM THỜI KHÓA BIỂU

XEM HỌC PHÍ
VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH