Khóa Đang Học & Sắp Mở

CHỨNG CHỈ TOEIC, IELTS, TOEFL

Tiếng Anh | 11/04/2017 | 12190 |

- Trung tâm khai giảng các lớp đều đặn hàng tháng. - Thời lượng của mỗi cấp lớp là 48 tiết. - Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOEIC TẠI CHI NHÁNH 4

 

LỚP

GIÁO TRÌNH

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

TOEIC 200

Starter TOEIC

Unit 1 - 12

Listening & Reading

48 Tiết

TOEIC 300A

Longman Preparation series for the

new TOEIC Test-Introductory Course

Listening: Part I - Part IV

Reading: Part I - Part IV

48 Tiết

TOEIC 300B

Longman Preparation series for the

new TOEIC Test-Introductory Course

Listening: Part V - Part VI

Reading: Part V - Part VI

48 Tiết

TOEIC 400A

Longman Preparation series for the

new TOEIC Test-Intermediate Course

Listening: Part I - Part IV

Reading: Part I - Part IV

48 Tiết

TOEIC 400B

Longman Preparation series for the

new TOEIC Test-Intermediate Course

Listening: Part V - Part VI

Reading: Part V - Part VI

48 Tiết

TOEIC 600A

Longman Preparation series for the

new TOEIC Test-Advance Course

Listening: Part I - Part IV

Reading: Part I - Part IV

48 Tiết

TOEIC 600B

Longman Preparation series for the

new TOEIC Test-Advance Course

Listening: Part V - Part VI

Reading: Part V - Part VI

48 Tiết

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC IELTS TẠI CHI NHÁNH 4

 

Class

Đầu vào

Đầu ra

Thời gian học

Giáo trình

IELTS 1A

B1+CEFR/

IELTS 5.0

48 tiết/ khóa

1. Complete IELTS band 4-5

IELTS 1B

TOEIC 500+

( 2 tiết x 3 ngày x 8 tuần )

2. Get Ready for IELTS

IELTS 1C

   

Listening/Speaking/Reading/Writing

IELTS 1D

     
 

IELTS 2A

B2 CEFR/

IELTS

6.0-6.5

48 tiết/ khóa

1. Complete IELTS band 5-6.5

IELTS 2B

TOEIC 650+

( 2 tiết x 3 ngày x 8 tuần )

2. Get Ready for IELTS

IELTS 2C

     

IELTS 2D

     

TỔ CHỨC LỚP HỌC

- Trung tâm khai giảng các lớp TOEIC đều đặn hàng tháng.

- Thời lượng của mỗi cấp lớp TOEIC là 48 tiết.

- Mỗi tuần học 3 buổi (2-4-6 hoặc 3-5-7): từ 17h40 –  20h50

- Đầu mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi đầu vào (TOEIC Placement Test) đểhọc viên xác định trình độ và chọn lớp.

- Cuối mỗi khóa học Trung tâm tổ chức Thi cuối khóa (bài thi theo đúng dạng thức TOEIC) để đánh giá kết quả học tập.

<< Download the IELTS Support Tools >>

<< Download đề thi IELTS mẫu 1 >>

<< Download đề thi IELTS mẫu 2 >>

<< Download đề thi IELTS mẫu 3 >>

<< Download đề thi IELTS mẫu 4 >>

XEM THỜI KHÓA BIỂU

XEM HỌC PHÍ

,