Khóa Đang Học & Sắp Mở

 • 14December

  Khóa : K83

  Học Từ: 14/12/2020 19/02/2021
 • 16November

  Khóa : K82X

  Học Từ: 16/11/2020 21/01/2021
 • 19October

  Khóa : K82

  Học Từ: 19/10/2020 24/12/2020

Chương trình

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 2017-2018 -Chuyên và Không chuyên-

YOUNG LEARNERS

  Tiếng Anh | 19/01/2018 | 671
YOUNG LEARNERS
Cách Kiểm tra kỹ năng NÓI từ Cambridge dành cho Thiếu Nhi (VIDEOS)
TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HOA
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 过
ĐÁP ÁN PHẦN 4
TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI
Important updates about changes to Cambridge English: Young Learners

TRỢ TỪ

  Tiếng Hoa | 13/09/2017 | 442
TRỢ TỪ